وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

پروانه کار اتباع خارجی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل اشتغال اتباع خارجی
 واحد صدور مجوز اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12187
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://eakh.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات نیروی کار خارجی، تکمیل مدارک مورد نیاز- ثبت اطلاعات تکمیلی در سامانه اشتغال اتباع خارجی، بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ، صدور پروانه کار
شرایط لازم : فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی، کپی گذرنامه که مهر روادید ورود با حق کار در آن درج گردیده است. نامه درخواست کارفرما برای صدور پروانه کار، مدارک مورد نیاز دیگر بر اساس شغل تبعه درخواست می شود. کپی روزنامه رسمی و
لازم بذکر است مدارک و مستندات مورد نیاز بر اساس شغل تبعه بعنوان مثال: اگر شغل تبعه خارجی تکنسین نصب باشد. مستندات مورد نیاز آن برگ سبز گمرک ترخیص ماشین الات، قرارداد خرید ماشین آلات و موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری باید ارائه شود. و یا در صورتیکه شغل تبعه مورد نظر مرتبط با پروژه های نفت و گاز باشد. باید وزارت نفت تاییدیه ای مبنی بر نیاز به تخصص تبعه در پروژه ... به کارفرمایی..... ارائه گردد. بنابراین مستندات و مدارک مورد نیاز بر اساس شغل تبعه خارجی و محلی که میخواهد در آنجا مشغول بکار شود میباشد
مدارک لازم : - اصل و تصویر گذرنامه
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- فرم اطلاعات تکمیلی
- فرم اطلاعات فردی
- فرم اطلاعات شغلی
- نامه درخواست کارفرما  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : روادید ورود با حق کار برای صدور پروانه کار- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- اداره کل اشتغال اتباع خارجی( کارفرما باید قبل از دریافت مجوز اشتغال برای تبعه خارجی اجازه ورود به کشور برای انجام کار را از اداره کل اشتغال اتباع خارجی و یا واحدهای اجرایی در استانها دریافت نماید )
ضوابط خاص صدور مجوز : طبق دستورالعمل روش اجرایی ماده 129 قانون کار_ فصل دوم ماده 1تا 3  
مدت زمان صدور مجوز : 3 روز
مدت اعتبار مجوز : 12 ماه  
هزینه صدور مجوز : 5000000 ریال
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه  مبلغ
 تعرفه صدور پروانه کار  5/000/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12188
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  مراجعه متقاضی به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز -بررسی اولیه پرونده متقاضی توسط استان مربوطه و ارسال اعلام نظر و مدارک به دفتر هدایت نیرو ی کار و کاریابی ها -مصاحبه فنی با متقاضی اخذ مجوز توسط دفتر هدایت نیروی کا ر و کاریابی ها -طرح در هیئت مرکزی ماده 7 -بررسی صلاحیت فردی متقاضی توسط مرکز حراست - واریز مبلغ 100000 ریال توسط متقاضی به حساب خزانه و ارائه رسید مربوطه -تهیه مکان مناسب کاریابی توسط متقاضی و تایید استان مربوطه -صدور مجوز توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها  
شرایط لازم :

- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
- داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
- نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
- دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
- تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
- دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
- ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
- داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
- اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
- داشتن تسلط به یکی اززبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی.  

اصل درخواست متقاضی - تاییدیه استان مربوطه -دوقطعه عکس 4*3 - کپی از تمام صفحات شناسنامه -کپی کارت ملی - تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی - اصل گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد - رزومه تحصیلی - برنامه عملیاتی و طرح توجیهی -در صورت حقوقی بودن درخواست تصاویر اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت - آدرس دقیق پستی به همراه شماره تلفن ،نمابر و ایمیل -مدرک تسلط به زبان خارجی

مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر مدرک تحصیلی
- عکس پرسنلی
- تصویر اساسنامه
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- درخواست متقاضی
- تصویر گواهی عدم اعتیاد
- اطلاعات تماس
- طرح توجیهی
- رزومه
- برنامه جامع عملیاتی
- کارت پایان خدمت سربازی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز :  ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شـغلی بـدون داشتن پروانه کار
- آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
-الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ب ـ داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
ت ـ دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
ث ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
ج ـ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
خ ـ داشتن تسلط به یکی اززبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی‌های خارجی
 
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : 100/000 ریال
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
ابطال حق تمبر 100/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :

روادید ورود با حق کار

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز  اداره کل اشتغال اتباع خارجی
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000137
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://eakh.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  با توجه به ماده 120 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: اتباع خارجی نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند: مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و طبق آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کنند. بر همین اساس روند عملیاتی این مجوز به اینصورت است که در ابتدا کارفرما باید درخواست خود را مبنی بر استفاده از نیروی کار خارجی بهمراه فرمهای مربوطه تحویل اداره کل اشتغال اتباع خارجی در ستاد و یا به واحدهای اجرایی در استان نمایند. سپس واحد مربوطه ضمن بررسی درخواست و فرمهای مربوطه تقاضای مربوطه را طی صورتجلسه و تهیه گزارش به هیات فنی اشتغال بالاترین مرجع تصمیم گیری در مورد اشتغال اتباع خارجی تقدیم می کند .در ادامه اعضای هیات فنی در مورد اشتغال تبعه در ایران و یا عدم اشتغال ایشان تصمیم گرفته و در صورت تایید هیات فنی اشتغال: مجوز ورود ایشان بر اساس حق کار (روادید ورود با حق کار) صادر نموده و تبعه می تواند به کشور وارد شود و به محض ورود به ایران کارفرما باید مجوز اشتغال برای ایشان درخواست نماید
شرایط لازم : فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات شغلی و فردی. نامه درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات تبعه خارجی، کپی گذرنامه در صورت حضور در ایران، مدارک مورد نیاز دیگر بر اساس شغل تبعه مشخص می شود. در خصوص اتباع دارای همسر ایرانی( کپی پروانه زناشویی از وزارت کشور و شناسنامه همسر ایرانی )
نکته: منظور از مستندات مورد نیاز بر اساس شغل تبعه ، بعنوان مثال تبعه خارجی که شغل ایشان کارشناس و یا تکنسین نصب می باشد. بایدتصویر قرار داد خرید ماشین الات، برگ سبز گمرک ترخیص ماشین الات و موافقت اصولی ارائه نماید. و یا تبعه خارجی که شغلش مرتبط با پروژه های نفت و گاز و ... می باشد باید تاییدیه از وزارت نفت ارائه نماید. که پروژه ... به کارفرمایی .... به تبعه خارجی با تخصص.... نیاز دارد. بر این اساس مدارک و مستندات مورد نیاز بر اساس شغل تبعه می باشد

مدارک لازم : - تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
- اصل و تصویر گذرنامه
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- درخواست متقاضی
- پروانه زناشویی از وزارت کشور و شناسنامه همسر ایرانی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  ندارد
مجوزهای پیش نیاز : با توجه به اینکه روادید ورود با حق کار به معنای اجازه ورود به کشور به تبعه، جهت اشتغال می باشد. بنابراین هیچگونه مجوز پیش نیازی قبل از روادید ورود با حق کار صادر نمی شود. و معمولا کارفرما قبل از ورود تبعه به کشور درخواست اجازه ورود با حق کار را به اداره کل اشتغال اتباع خارجی تقدیم میکند  
ضوابط خاص صدور مجوز : طبق ماده 120 و 121 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 3 ماه  
هزینه صدور مجوز :   ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- اداره اشتغال
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- اداره اشتغال
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12189
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   http://moka.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - ارائه مدارک و مستندات عمومی متقاضیان مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی بر اساس ماده 5 "دستورالعمل ثبت و صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی
- ارائه مدارک تخصصی دریافت هر یک از فعالیت های مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با استناد به: مواد 6و7 برای فعالیت مشاوره کارآفرینی، مواد 8،9،10 برای فعالیت شتاب دهنده، مواد 11و 12 برای فعالیت فضای کاری مشترک و مواد 11 و 13 برای فضای کاری مشترک
- بررسی اولیه مدارک و مستندات متقاضیان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و انجام استعلام های لازم
- بررسی شرایط متقاضیان دریافت مجوز در هیات فنی (موضوع ماده 2 دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی) و تایید یا رد درخواست متقاضیان دریافت مجوز
- صدور مجوز 2ساله برای متقاضیان تایید شده
- نظارت بر فعالیت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی توسط ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان ها بر اساس چارچوب تعیین شده دفتر توسعه کارآفرینی
- ارسال گزارشات عملکردی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به هیات فنی استانی و دفتر توسعه کارآفرینی، توسط ادارات کل  
شرایط لازم : - متقاضی مجوز، باید شخصیت حقوقی غیر دولتی داشته و فعالیت های مورد تقاضا در اساسنامه آن درج شده باشد
- متقاضیان مجوز کافه می توانند شخصیت حقیقی غیر دولتی نیز داشته باشند
- عدم اشتغال تمام وقت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل متقاضی مجوز در نهاد های دولتی (به استثناء دانشگاه ها)
- متقاضیان مجوز جهت اخذ مجوز هر کدام از فعالیت ها، نیازمند ارائه مدارک تخصصی مورد نیاز هر فعالیت (مرکز مشاوره، شتاب دهنده، فضای کاری مشترک و کافه کارآفرینی) به دبیرخانه هیات فنی و اخذ تایید هیات فنی می باشند
- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)
- تامین مکان متناسب با حوزه فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن (با تایید هیات فنی)
- ارائه مدارک تخصصی دریافت هر یک از فعالیت های مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با استناد به: مواد 6و7 برای فعالیت مشاوره کارآفرینی، مواد 8،9،10 برای فعالیت شتاب دهنده، مواد 11و 12 برای فعالیت فضای کاری مشترک و مواد 11 و 13 برای فضای کاری مشترک  
مدارک لازم : - تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
- تصویر اساسنامه
- تصویر اظهارنامه ثبت شرکت
- تاییدیه صلاحیت فردی
- تصویر مدرک تحصیلی(برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی  
مجوزهای پیش نیاز :   ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : - شخصیت حقوقی متقاضیان ( به استثناء مجوز کافه کارآفرینی) 
- غیر دولتی بودن کادر فنی معرفی شده(به استثناء اعضای هیات علمی دانشگاه)
- عدم اشتغال نهادهای دولتی کادر فنی (به استثناء مراکز دانشگاهی)  
مدت زمان صدور مجوز : 20 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 روز  
هزینه صدور مجوز : 100 هزار ریال به منظور ابطال تمبر برای صدور مجوز  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  

عنوان هزینه

مبلغ

ابطال تمبر مالیاتی

000/ 100ریال 
نمونه مجوز صادر شده :  

مشاغل خانگی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز دبیرخانه مشاغل خانگی
 واحد صدور مجوز   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- اداره اشتغال
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12190
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز 
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir  
روند عملیاتی :  - ثبت نام توسط متقاضی در سامانه مشاغل خانگی
- بررسی طرح توسط دستگاه(های) اجرایی ذیربط
- طرح در جلسه کارگروه اشتغال استان برای فعالیت های پشتیبانی
- کنترل و بررسی توسط اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان و صدور مجوز  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- حداقل سن بیست سال برای اشخاص پشتیبان
- نداشتن سابقه کیفری موثر به تأیید مراجع ذیصلاح (برای اشخاص پشتیبان )
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای متقاضیان مرد
- اقامت درمحل اجرای طرح ( برای افرادمستقل )
- حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان
- ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر (دارای تاریخ اعتبار)
- ارائه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی
- تأمین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان 20 سرمایه موردنیاز ایجاد رشته شغلی (برای اشخاص پشتیبان)
- داشتن ایده برای شروع فعالیت
- داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسب و کار  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر مدرک تحصیلی
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : بررسی طرح کسب و کار متقاضی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و رشته شغلی مربوطه و در صورت تایید طرح مذکور به ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت نهایی شدن مجوز مشاغل خانگی ارسال می گردد
به استناد مصوبه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، طرح های اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی لازم است در کارگروه اشتغال استان ، نیز بررسی و تأیید گردند
پیوست شماره 3 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ( ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی )
بر اساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی : انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضای خانواده در واحد مسکونی ، تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی ، عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی ، صوتی و بصری و رعایت کامل حقوق همسایگان ، عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات) در خارج از واحد مسکونی ، عدم تردد غیر متناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع های مسکونی ، مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی
مدت زمان صدور مجوز : 3 روز  
مدت اعتبار مجوز : مدت اعتبار مجوز برای رشته های ستاره دار ( صنایع غذایی - فرهنگی و هنری) 2 سال و برای سایر رشته ها 5 سال(60 ماه) می باشد  
هزینه صدور مجوز : 100 هزار ریال به منظور ابطال تمبر برای صدور مجوز
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ 
 ابطال تمبر 000/ 100ریال

نمونه مجوز صادر شده :  

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها  
 واحد صدور مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12191
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
 ماهیت مجوز (الکترونیکی، تلفیقی، غیر الکترونیکی ) :  تلفیقی
آدرس درگاه صدور مجوز :   karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  مراجعه متقاضی به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط-ارائه درخواست تاسیس مجوز کاریابی به اداره کل استان - بررسی اولیه مدارک و تطابق شرایط متقاضی با ماده 14 آیین نامه کاریابی ها- درصورتیکه متقاضی واجد شرایط باشد-بررسی صلاحیت فردی متقاضی توسط مرکز حراست -تائید صلاحیت متقاضی-طرح درخواست متقاضی در هیات استانی -تائید درخواست متقاضی -پرداخت قبض مالیاتی-صدور مجوز فعالیت کاریابی
شرایط لازم :

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ب ـ داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
ت ـ دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
ث ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
ج ـ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.

اصل درخواست متقاضی - تاییدیه هیات استانی-دوقطعه عکس 4*3 - کپی از تمام صفحات شناسنامه -کپی کارت ملی - تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی - اصل گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد - رزومه تحصیلی - برنامه عملیاتی و طرح توجیهی -در صورت حقوقی بودن درخواست تصاویر اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت - آدرس دقیق پستی به همراه شماره تلفن ،نمابر و ایمیل

مدارک لازم : تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه
تصویر کارت نظام وظیفه
تصویر مدرک تحصیلی
عکس پرسنلی
تصویر اساسنامه
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
درخواست متقاضی
تصویر گواهی عدم اعتیاد
پرسشنامه تکمیل شده
نمونه فرمهای لازم :    
استعلامهای بین دستگاهی : عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ب ـ داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
ت ـ دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحاً دریکی ازرشته‌های مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند.
ث ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (برای آقایان).
ج ـ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
مدت زمان صدور مجوز : 60 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : 100/000 ریال
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
حق تمبر 100/000 ریال

نمونه مجوز صادر شده :      

صدور کارت موقت کار اتباع افغانی 

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل اشتغال اتباع خارجی
 واحد صدور مجوز اداره کل اشتغال اتباع خارجی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000290
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
 ماهیت مجوز (الکترونیکی، تلفیقی، غیر الکترونیکی ) :  تلفیقی
آدرس درگاه صدور مجوز :   eakh.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  مراحل اولیه درخواست کارت موقت کار و توزیع آن به بخش خصوصی یعنی (دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی ) واگذار گردیده . مجوز فعالیت این دفاتر توسط وزارت کشور صادر می گردد. لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی با وزارت کشور ثبت نام اولیه درخواست کارت موقت کار و توزیع آنرا به دفاتر مذکور واگذار نموده است. این دفاتر وظیفه دارند. هر ساله در بازه زمانی تعریف شده که معمولا اویل تیر ماه می باشد. نسبت به تمدید کارت اقامت اتباع خارجی پناهنده که عمدتا اتباع افغانستان می باشند. اقدام نماید. از آنجاییکه اتباع مورد نظر برای امرار معاش به شغل هم نیاز دارند. در صورت نیاز کارفرما و در شغلهایی که مصوب کمیته دائمی وزارت کشور می باشد. که نیروی کار ایرانی حاضر به انجام آن نمی باشد. (مشاغل سخت و زیان آور ) در 15 استان کشور برای اتباع خارجی کارت موقت کار صادر نماید. 
شرایط لازم :

- کارت آزمایش
- گذرنامه خانواری
- تبدیل وضعیت تبعه ممهور به پلیس مهاجرت و گذرنامه
- تکمیل فرم اطلاعات تکمیلی

مدارک لازم : اصل و تصویر گذرنامه
فرم اطلاعات تکمیلی
تبدیل وضعیت تبعه ممهور به پلیس مهاجرت و گذرنامه
کارت اقامت معتبر(کارت آمایش)

نمونه فرمهای لازم :      
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز : اقامت معتبرتوسط وزارت کشور
ضوابط خاص صدور مجوز : طبق دستورالعمل اجرایی کمیسیون ساماندهی
با توجه به طرح جامع ساماندهی و قانونمند نمودن اقامت و اشتغال اتباع خارجی طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی، به منظور ساماندهی اقامت و اشتغال اتباع خارجی (پناهندگان) اتباع خارجی متقاضی کارت موقت کار در مرحله اول باید دارای کارت اقامت معتبر از وزارت کشور باشد (اقامت مجاز) و کارت کار برای این دسته از افراد با هماهنگی وزارت کشور و امور خارجه صادر می گردد.

مدت زمان صدور مجوز : 5 روز  
مدت اعتبار مجوز : 12 ماه  
هزینه صدور مجوز : 5/000/000 ریال
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
صدور کارت موقت 4/000/000 ریال

نمونه مجوز صادر شده :