وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / سازمان تامین اجتماعی

ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه به دفاتر اسناد رسمی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان تامین اجتماعی
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز سازمان تامین اجتماعی  
 واحد صدور مجوز   واحدهای شهرستانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12184
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Eservices.tamin.ir
روند عملیاتی :  درگاه مشترک با ثبت اسناد و املاک کل کشور، در قالب ثبت مالکیت ساخته شده و در تهران بزرگ پایلوت می باشد  
شرایط لازم : ارائه نامه استعلام درخواست از دفترخانه به شعبه همراه با مدارک و کلیه اسناد و مدارک هویتی کارگاه طبق بخشنامه 19 شناخت کارفرما طبق رویه داخلی  
مدارک لازم : - گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون
- تکمیل فرم درخواست
- اجاره نامه و یا سند مالکیت مربوط به دفتر شرکت و کارگاه محل تولید
- اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی بخشنامه 1657363
- آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز :   ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : - نداشتن بدهی ویا تعیین تکلیف در خصوص بدهی معوق
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی با این مجوز مرتبط می باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 2 ماه  
هزینه صدور مجوز :   ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :