وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / سازمان تامین اجتماعی

ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه به دفاتر اسناد رسمی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان تامین اجتماعی
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز سازمان تامین اجتماعی  
 واحد صدور مجوز   واحدهای شهرستانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12184
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Eservices.tamin.ir
روند عملیاتی :  درگاه مشترک با ثبت اسناد و املاک کل کشور، در قالب ثبت مالکیت ساخته شده و در تهران بزرگ پایلوت می باشد  
شرایط لازم : ارائه نامه استعلام درخواست از دفترخانه به شعبه همراه با مدارک و کلیه اسناد و مدارک هویتی کارگاه طبق بخشنامه 19 شناخت کارفرما طبق رویه داخلی  
مدارک لازم : - گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون
- تکمیل فرم درخواست
- اجاره نامه و یا سند مالکیت مربوط به دفتر شرکت و کارگاه محل تولید
- اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی بخشنامه 1657363
- آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز :   ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : - نداشتن بدهی ویا تعیین تکلیف در خصوص بدهی معوق
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی با این مجوز مرتبط می باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 2 ماه  
هزینه صدور مجوز :   ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

ارایه مفاصا حساب جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان تامین اجتماعی
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز شعب سازمان تامین اجتماعی
 واحد صدور مجوز واحد های شهرستانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12185
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Eservices.tamin.ir
روند عملیاتی :  برای تمدید کارت بازرگانی ، وب سرویسی است که در اتاق بازرگانی انجام می پذیرد و در حال حاضر صدور و تمدیدمجوز به صورت دستی نیز قابل انجام می باشد  
شرایط لازم : نداشتن بدهی یا تعیین تکلیف بدهی و اسناد و مدارک هویتی کارگاه طبق بخشنامه 19 جدید درامد موضوع شناخت کارفرما طبق رویه داخلی  
مدارک لازم : - گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون
- تکمیل فرم درخواست
- اعلام شناسه ملی حقوقی شرکت
- اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی بخشنامه 1657363  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز : ارایه مدارک مرجع استعلامی ، اصل مدارک صنفی و مالکیت کارگاه  
ضوابط خاص صدور مجوز : - نداشتن بدهی ویا تعیین تکلیف در خصوص بدهی معوق  
مدت زمان صدور مجوز : 1 روز  
مدت اعتبار مجوز : 2 ماه  
هزینه صدور مجوز :  ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

ارایه مفاصا حساب حق بیمه بابت تجدید پروانه کسب

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان تامین اجتماعی
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز سازمان تامین اجتماعی
 واحد صدور مجوز واحد های شهرستانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12186
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :  

Eservices.tamin.ir

روند عملیاتی :  - ارایه نامه مرجع استعلام کننده به شعبه به همراه اصل مدرک صنفی و فعالیت تجاری و محل کارگاه
- ثبت در دفتر شعبه
- بررسی پرونده مطالباتی در شعبه
- اعلام بدهی به متقاضی
- پرداخت بدهی قطعی
- صدور مفاصا حساب  
شرایط لازم : ارایه نامه مرجع استعلام کننده به شعبه ، اصل مدرک صنفی و فعالیت تجاری و محل کارگاه و سایر اسناد و مدارک منطبق با بخشنامه 19 درآمد موضوع شناخت کارفرما طبق رویه داخلی  
مدارک لازم : - گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون
- تکمیل فرم درخواست
- اجاره نامه و یا سند مالکیت مربوط به دفتر شرکت و کارگاه محل تولید
- اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی بخشنامه 1657363  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز :  ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : نداشتن بدهی و یا تعیین تکلیف در خصوص بدهی معوق  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 2 ماه  
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :    

ایجاد و راه اندازی کارگزاری رسمی تامین اجتماعی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان تامین اجتماعی
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز سازمان تامین اجتماعی
 واحد صدور مجوز سازمان تامین اجتماعی  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی 
کد مجوز 12390
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Tamin.ir  
روند عملیاتی :  ارایه مدارک هویتی و تحصیلی و عکس پرسنلی و شرکت در ازمون ورودی  
شرایط لازم : موفقیت در آزمون ورودی – حداقل 27 سال سابقه و حداکثر 60 سال سن –مدرک تحصیلی لیسانس –تابعیت ایرانی
مدارک لازم : - تصویر مدرک تحصیلی
- ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی
- 1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : تایید اطلاعات هویتی  
مجوزهای پیش نیاز :  ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : ندارد
مدت زمان صدور مجوز : 90 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز :  ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :